воскресенье, 27 сентября 2020 г.

COVID-19

Рекомендаційний список літератури

Пропонуємо Вашій увазі огляд наукової літератури з фонду нашої бібліотеки про епідеміологію, патогенез,  діагностику, лікування та профілактику  COVID-19.


Загальні питання

 

1. Багрєєв Максим COVID-19 : законодавство та регулятивний вплив / Максим Багрєєв / / Лабораторна справа. - 2020. - №3-4 . - C. 44-49    

2. Організація  надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу ( COVID-19 ): наказ МОЗ України від 28.03.2020 №722 [ Електронний ресурс ]/ Режим доступу:https : //moz.gov.ua › article › ministry-mandates › nakaz...

3. Про внесення змін  до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби ( COVID-19)»:наказ МОЗ України  від 10.04.2020 №852 [Електронний ресурс] /Режим доступу: https: //moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukrainivid…    

4. Про  запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 :постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 [ Електронний ресурс] / Режим доступу:https://www.kmu.gov.va/npas/pro-zapobigannya-poshim…    

5. Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)затверджен. наказом МОЗ України від 02.02.2020 №762 // Український медичний  часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 4-8    

6. Широкобоков В.П. Коронавірус  та інші емерджентні інфекції / В. П. Широкобоков // Український медичний  часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 31-34

 7. Юдін О. Телемедицина в период COVID-19: за, проти, утримався. Правові та юридичні аспекти / О. Юдін // Український медичний часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 79-80

   

Лабораторна діагностика

 

8. Аналіз серологічниїх тестів на   COVID-19, схвалених FDA /  Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США  // Лабораторна справа. - 2020. - №6 . - C. 10-11

 9. Коли повинны проводити тест на COVID-19 / МОЗ України. Стандарти  //Лабораторна  справа. - 2020. - №3-4 . - C. 34-35   

10. Коронавірусна інфекція COVID-19  // Лабораторна справа. - 2020. - №3-4 . - C. 10-18    

11. Леус А. Щось новеньке: імуноферментний аналіз при COVID-19 / А. Леус // Управління закладом охорони здоров"я. - 2020. - № 6. - C. 32-35    

12. Мельник О.  Лабораторна діагностика  SARS-COV-2 / О. Мельник  // Лабораторна  справа. - 2020. - №3-4 . - C. 20-30

 13. Мельник А.А. Методы лабораторного анализа для диагностики нового  коронаровируса SARS-CoV-2, вызывающего опасное инфекционное заболевание COVID-19 / А. А. Мельник  // Здоров' я України. - 2020. - №6, березень . - C. 40-41 .; №10, травень . - C. 33-35

 14. Нерубенко В. Лабораторні центри та ЛІС у боротьбі з коронавірусом / В. Нерубенко // Лабораторна  справа. - 2020. - №6 . - C. 20-24    

15. Рекалова О.М. СOVID-19 - нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування / О. М. Рекалова  // Туберкульоз,легеневі хвороби,ВІЛ-інфекція. - 2020. - № 2. - C. 7-19. - Библиогр.: с. 16 (103 назв.)  


Лікування та профілактика

 

16. SARS-CoV-2 -інфекція у дітей / Реф. огляд  підгот. Т.  Потехіна  // Дитячий лікар. - 2020. - №1 . - C. 10-12. - Библиогр.: с.12 (5 назв.) 

 17. Covid-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика /М.А. Андрейчин [и др. ] //Інфекційні хвороби.-2020.-№2. – С.41-55.- Библиогр.: с.52 (70 назв.)

 18. Дземан М.і. Пандемія COVID-19 : український контекст проблеми з точки зору пересічного лікаря загальної практики / М. і. Дземан  // Практикуючий лікар. - 2020. - №2 . - C. 25-44. - Библиогр.: с.40 (107 назв.)     

19. Керівництво : ведення немовлят, народжених матерями з COVID-19 (2 квітня 2020р., з оновленнями від 21 травня 2020р. ) / Реф. огляд підгот. Т. Потехіна  // Дитячий лікар. - 2020. - №2 . - C. 25-31. - Библиогр.: с.31 ( 25 назв.)    

20. Кобеляцкий Ю.Ю. Особенности патогенеза коронавирусной  инфекции и  перспективные направления терапии / Ю. Ю. Кобеляцкий  // Здоров' я України. - 2020. - №8, квітень . - C. 18-21. - Библиогр.: с.21 ( 24 назв.)    

21. Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) // Український медичний  часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 8-31    

22. Осадчий О. SARS-CoV-2 - безпека роботи в операційній / О. Осадчий // Український медичний часопис. - 2020. - № 3 Т. 1. - C. 15-17    

23. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-Cov-2 / В. І. Петренко [и др.]  // Туберкульоз,легеневі хвороби,ВІЛ-інфекція. - 2020. - № 2. - C. 29-34.   

24. Пархоменко О.М. Засоби рослинного походження та можлива перспектива їх ефективного застосування у хворих на СOVID-19 / О. М. Пархоменко, А. С. Шаламай, С. О. Фесенко   // Український медичний часопис. - 2020. - № 3 Т. 1. - C. 3-7

25. Перспективи вивчення застосування препаратів кверцетину в лікуванні COVID-19 / І. А. Зупанець [и др.]  // Український медичний часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 75-79     

26. І Міжнародний онлайн конгрес «Пандемія СТОП»: щеплення в умовах COVID-19 та інші проблеми профілактики вакцинокерованих інфекцій / підгот. Т. Потехіна  // Дитячий лікар. – 2020. – № 2. – С. 37–43.

27. Полякова Д. COVID-19. Перспективи застосування альфа-ліпоєвої (тіоктової) кислоти / Д. Полякова // Український медичний часопис. - 2020. - № 2 Т. 1. - C. 43-46. - Библиогр.: с. 45 (23 назв.)

28. Психологічні  наслідки перебування в умовах карантину та шляхи збереження психічного здоров'я / Підгот. Ю. Крамар  // Нейро NEWS. - 2020. - №3 . - C. 18-20

 29. Рекалова О.М. СOVID-19 - нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування / О. М. Рекалова // Туберкульоз,легеневі хвороби,ВІЛ-інфекція. - 2020. - № 2. - C. 7-19. - Библиогр.: с. 16 (103 назв.)    

30. Роль рослинного флавоноїда кверцетину в лікуванні хворих на  COVID-19 / Підгот. В. Килимчук // Здоров' я України. - 2020. - №10, травень . - C. 42

31. Хіміон Л.В. Коронавірусна хвороба : новий  виклик людству і відомі підходи до лікування / Л. В. Хіміон  // Сімейна медицина. - 2020. - №1-2 . - C. 18-21. - Библиогр.: с.21 ( 34 назв.)  

32. Чабан О.С. Психічне здоров'я в період пандемії COVID-19 (особливості психологічної кризи, тревоги, страху та тривожних розладів ): реалії та перспективи / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Нейро NEWS. - 2020. - №3 . - C. 26-36. - Библиогр.: с.36 ( 16 назв.)    

33. Як  упоратися зі стресом в умовах пандемії / Підгот. Т. Ільницька // Нейро NEWS. - 2020. - №3 . - C. 6

 

COVID-19  та супутні захворювання

 

34. Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із ревматичними захворюваннями під час пандемії коронавірусу.Версія 1, 16.03.2020 / Переклала  з англ. М. Ільницька // Здоров' я України. - 2020. - №7, квітень . - C. 22-23

35. Короткий огляд проявів COVID-19  із боку шлунково-кишкового тракту та печінки, метааналіз міжнародних даних і рекомендацій для консультативного ведення пацієнтів із COVID-19. Американська гастроентерологічна асоціація / Переклала з англ. Л. Стрільчук  // Здоров' я України. - 2020. - №9, травень. - C. 34-35    

36. Моделюючий аналіз впливу пандемії  COVID-19  на протидію епідемії ТБ у країнах з високим тягарем / Підгот. Я. Моринець // Лабораторна  справа. - 2020. - №5 . - C. 78-80    

37. Настанова Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та ведення кардіоваскулярних захворювань під час пандемії COVID-19: епідеміологія, патофізіологія, артеріальна гіпертензія / Переклала з англ. М. Ільницька // Здоров' я України. - 2020. - №9, травень . - C. 11-12    

38. Пандемия COVID-19  и  сердечно-сосудистые  заболевания / В. Н. Коваленко [и др.]  // Укр. кардіологічний  журнал. - 2020. - №2 . - C. 10-17. - Библиогр.: с.15 ( 42 назв.)    

39. Передовий досвід лікування та профілактики аритмій в умовах пандемії COVID-19.  Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів / Переклад з англ. В. Килимчук  // Здоров' я України. - 2020. - №11, червень . - C. 44-45

40. Позиція Всеукраїнської асоціації кардіологів України щодо серцево-судинних захворювань під час пандемії COVID-19  // Український  кардіологічний  журнал. - 2020. - №2 . - C. 9    

41. Рекомендації щодо обстеження та лікування пацієнтів з ЛОР-патологією під час  епідемії COVID-19 / Д. І. Заболотний [и др.]  // Оториноларингологія. - 2020. - №1-2 . - C. 31-32. - Библиогр.: с.32 (6 назв.)    

42. Хиць А. COVID-19: тимчасові рекомендації щодо виявлення та корекції коагулопатій / А. Хиць // Український медичний часопис. - 2020. - № 3 Т. 1. - C. 13-15

 

Електронні  ресурси з фондів бібліотек України

 

1. Бондаренко А. М. Роздуми стосовно лікувальної та профілактичної перспективності різних засобів при COVID-19 / А. М. Бондаренко, В. С. Копча // Інфекц. Хвороби. – 2020. – № 2. – С. 56–64.

2. Ведення пацієнтів, які отримують діаліз і мають трансплантовану нирку, при коронавірусній інфекції COVID-19 / F. Alberici, E. Delbarba, C. Manenti [та ін.] // Нирки. – 2020. – Т. 9, № 2. (необхідна безкоштовна реєстрація)

3. Грицко Р. Ю. Що насправді означає тестування на коронавірус для пацієнта / Р. Ю. Грицко, Г. І. Біла, Р. О. Білий // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 2. – С. 65–72.

4. Дубров С.О. COVID-19 : як правильно  годувати пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії? [ Електронний ресурс ]/С.О. Жаріков //Український медичний часопис.-online/2020-07-17 Режим доступу : https://www.umj.com.ua › article › covid-19-yak-pravilno-go...

5. Жарікова Ю. Сучасна  світова практика ведення  пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії COVID-19 [Електронний ресурс  ]/Ю.Жарікова //Український медичний часопис.- online /2020-09-07 / Режим доступу : https://www.umj.com.ua › article › suchasna-svitova-praktika-...

6. Задорожна В. І. Коронавірус 2019-nCOV: нові виклики охороні здоров’я та людству / В. І. Задорожна, Н. П. Винник // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 1. – С. 5–15.

7. Казмирчук В. Е. Иммунологический взгляд на лечение коронавирусной COVID-19 и SARS-2 инфекции / В. Е. Казмирчук, А. Ю. Галкин // Лік. справа. – 2020. – № 1/2. – С. 3–7.

8. Клінічний менеджмент інтенсивної терапії коронавірусної хвороби (COVID-19): досвід гуманітарної місії в Італії / Д. А. Шкурупій, Т. О. Потупалова, Р. В. Бариляк [та ін.] // Біль, знеболення та інтенс. терапія. – 2020. – № 2. – С. 97–101.

9. Міжнародна науково-практична конференція «COVID-19 та серцево-судинні захворювання і діабет: що повинен знати практичній лікар» // Міжнар. неврол. журнал. – 2020. – Т. 16, № 3.

10. Савельєва-Кулик Н.О. Застосування  інгібіторів  АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину II  у пацієнтів з COVID-19 може бути небезпечним [Електронний ресурс ]/Н.О. Савельєва-Кулик //Український медичний часопис.- online /2020-03-25/Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/173339/zastosuvannya-ingibitoriv-apf-ta-blokatoriv-retseptoriv-angiotenzinu-ii-u-patsiyentiv-z-covid-19-mozhe-buti-nebezpechnim

11. Справочник по профилактике и лечению COVID-19 : справочник составлен на основании клинических данных и опыта / Первая клиническая больница. Медицинский Факультет университета Чжэцзян.-2020.- 54с.

12. Трихліб В. І. Ускладнення у хворих на COVID-19 / В. І. Трихліб // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 1. – С. 37–46.

13. Хиць А. Covid-19 :  чи є ризик  внутрішньоутробної передачі [ Елетронний ресурс  ]/А.Хиць //Український медичний часопис.- online /2010-04-16 /Режим доступу : https // www.umj.com.ua › article › covid-19-chi-ye-rizik-vnut...

14. Хиць А. Covid-19 у вагітних : рекомендації  RCOG 2020 [Електронний  ресурс   ]/ А.Хиць //Український медичний  часопис.- online/2020-04-07/ Режим доступу :https // www.umj.com.ua › article › covid-19-u-vagitnih-reko...

15. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика / М. А. Андрейчин, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 2. – С. 41–55.

Список  складено 24.09.2020 провідним  бібліотекарем    Н.М. Шевченко